Igor Schwarcz
Igor Schwarcz

Reklama a marketing

Obchodná stratégia

Produkčná činnosť

Grafika a dizajn

Internetové stránky

Igor Schwarcz
Igor Schwarcz

Reklama a marketing

Obchodná stratégia

Produkčná činnosť

Grafika a dizajn

Internetové stránky

Ahoj, volám sa Igor.

Venujem sa všetkým mediálnym a marketingovým oblastiam, grafike a webovým stránkam, hudobnej a filmovej produkcii. Snažím sa mojim klientom vytvárať obchodnú politiku a zlepšiť aktuálnu pozíciu na trhu. Preto neváhaj a kontaktuj ma.

 • Košice, Slovensko od roku 2003
 • Bratislava, Slovensko od roku 2005
 • Praha, Čechy od roku 2007
 • Hamburg, Nemecko od roku 2016
 • Žilina, Slovensko od roku 2019
Oblasť podnikania
Reklama a marketing

kampane, marketingové stratégie, komunikačné plány, poradenstvo

Obchodná stratégia

obchodné procesy, finančná politika, pozícia na trhu, zvýšenie efektivity

Grafika a dizajn

loga, dizajn manuály, obaly, vizitky, letáky, billboardy, hlavičkové papiere

Webové stránky

prezentácie, internetové obchody, seo optimalizácie, redakčné systémy

Preklady dokumentov

certifikované úradné aj neúradné preklady dokumentov s overením

Cateringové služby

catering, prenájom techniky, organizovanie podujatí na mieru

Rozhlasová tvorba

rozhlasové reklamy, relácie, úprava zvukovej stopy, scenáristika, stream

Televízna tvorba

audiovizuálne reklamy, relácie, strih, réžia, televízna grafika, stream

Aktuálne projekty
Client
Client
Client
Client
Stručný životopis

Narodil som sa v septembri 1981, v metropole východného Slovenska s názvom Košice. Vyrastal som zo svojim o štyri roky starším bratom Róbertom na sídlisku priamo v centre mesta. Otec sa profesne venoval projektovaniu informačných a riadiacich systémov, matka pracovala ako zdravotná laborantka.

Pri výbere prvej strednej školy veľkú úlohu v mojom živote zohrala rodinná tradícia. Voľba preto padla na Hutnícku priemyslovku. Už počas štúdia som vyučoval deti na základnej škole ako zamestnanec na čiastočný úväzok v centre voľného času základy výpočtovej techniky. Okrem vyučovania som pôsobil v rôznych záujmových združeniach, ktoré sa zaoberali mimoškolskými aktivitami detí na základných školách.

Po absolvovaní maturitnej skúšky som si svoju vlasteneckú povinnosť odslúžil ako vychovávateľ v detskom domove. Počas civilnej služby som externe študoval druhú priemyselnú školu, tento krát zameranú na základné grafické a polygrafické zručnosti, sadzbu tlače, základy fotografie a filmografie. Počas tohto náročného obdobia som začal hrávať country zábavy. Jedným z dôvodov bol aj nízky žold a vysoké náklady na štúdium.

Po skončení civilnej služby sa moja kariéra začala uberať troma smermi. Napriek tomu, že ma hutnícka priemyslovka priviedla k rôznym výskumným úlohám, hudba k práci s médiami, vďaka grafickej priemyslovke som sa začal naplno venovať reklame a marketingu.

V roku 2004 som získal prvú investíciu na založenie živnostenského oprávnenia a začal som podnikať vo všetkých spomínaných oblastiach. Priebežne som pracoval na rôznych pozíciách, zväčša ako marketingový špecialista a televízny režisér. V roku 2011 som sa rozhodol pre štúdium na v poradí tretej škole a tou bolo hudobné a dramatické konzervatórium zo zameraním na kompozíciu a harmonizáciu.

Pracovné skúsenosti
2012 - 2016
ABBORN - GENERATION ABBA TRIBUTE
hudobník, marketingový manažér

Dokonalá ilúzia najväčšej švédskej legendy, vznikla v roku 1999. Už po krátkom čase sa skupina ocitla v Španielsku, kde pod taktovkou produkčnej agentúry ROMANTIC CORPORATE precestovali celé juhozápadné pobrežie Európy. Mojim príchodom som sa výrazne podpísal pod obchodnú stratégiu, marketingové podklady, nový kompletný program, dvojhodinovú multimediálnu produkciu, ktorá sprevádza koncert. Následkom bolo úspešné napredovanie a zlepšenie pozície na trhu. Napríklad ako jedná z mala produkcií na svete sme prešli odobrením právneho oddelenia originálnej skupiny ABBA, ktorá nás od vtedy podporuje. Nasledovali úspešné projekty a vystúpenia s Bonny M, Jasonom Donovanom, či Tomasom Andersom. Za celé obdobie videlo program viac ako 2 000 000 divákov na približne 5 000 koncertoch.

2004 - 2012
SCHYZOFÉM - HARD AND HEAVY METAL
hudobník

Skupina Schyzofém vznikla na jeseň v roku 1995. Odvtedy má za sebou viac ako 500 vystúpení prevažne v rockových kluboch. Zúčastnila sa viacerých súťaží a festivalov, či už doma, alebo v zahraničí. Spomedzi najvýznamnejších možno spomenúť finále autorskej pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad, Rock Camp 98, Rokoko 2001, festival Noc plná hvězd v Třinci (ČR), Tajvan Leto, Gemerská Poloma, Krásna Hôrka Fest a mnohé iné podujatia. Skupina Schyzofém od roku 2001 žila, tvorila a pôsobila v Prahe. V spolupráci s vydavateľom POPRON MUSIC vydala album „SCHYZOFÉM“, v ktorom publikovala svoj prvý videoklip na multimediálnej stope. Skupina má za sebou niekoľko projektov s Alešom Zimolkou, Dannym Horynou, Jiřim Křenekom, skupinou DOGA, Sexit, Arakain, Gamma Ray, Helloween, Thiagom Bianchim zo skupiny Shaman a mnohými inými umelcami.

2005 - 2007
COMPLEX COMPUTER SERVICE
projektový špecialista

Bol som zodpovedný za obchodnú politiku vychádzajúcu z ekonomických požiadaviek širokej, odbornej a obchodnej verejnosti. Určoval som marketingové stratégie v záujme zvýšenia konkurencieschopnosti spoločnosti a jej úspechu na trhu. Rovnako som zodpovedal za budovanie korporačnej identity, reklamnú a mediálnu komunikáciu. Realizoval som projekty zamerané na výskum technológií v oblasti budovania dátovej infraštruktúry, a transformoval som maloobchod na veľkoobchod získavaním exkluzivity predaja medzinárodných značiek na území SR.

2007 - 2008
COPYVAIT
polygrafický špecialista

Zabezpečoval som komplexnú prípravu projektovej dokumentácie na tlač, vytváral som grafické návrhy a rekonštruoval staré mapy, zodpovedal som za plano-grafické výstupy zo špecifických zariadení.

2008 - 2009
TV VÝCHOD
marketingový špecialista

Určoval som marketingové stratégie v záujme zvýšenia konkurencieschopnosti spoločnosti a jej úspechu na trhu. Rovnako som zodpovedal za budovanie korporačnej identity, reklamnú a mediálnu komunikáciu.

2009 - 2010
TV REGION
režisér

Zodpovedal som za obsahovú, technickú a umeleckú úroveň vysielania. Obsluhoval som špecifické zariadenia na výrobu programov. Zároveň som naplňoval programovú štruktúru schválenú radou pre vysielanie a re-transmisiu.

2009 - 2011
EXWEX, HUSTE.TV
režisér

Personálne a technicky som zodpovedal za produkciu, zároveň som príležitostne obsluhoval kameru a režíroval.

2011 - 2012
FOXCONN
vedúci tímu, kontrolór kvality

Bol som zodpovedný za fyzikálno-chemické a mechanické testovanie, zabezpečoval som časť výrobného procesu pre náplne do tlačiarni od spoločnosti HP.

2012 - 2014
DATACOMP
marketingový špecialista

Bol som zodpovedný za obchodnú politiku vychádzajúcu z ekonomických požiadaviek širokej, odbornej a obchodnej verejnosti. Určoval som marketingové stratégie v záujme zvýšenia konkurencieschopnosti spoločnosti a jej úspechu na trhu. Rovnako som zodpovedal za budovanie korporačnej identity, reklamnú a mediálnu komunikáciu. Realizoval som projekty zamerané na propagáciu obchodných činností a dobrého mena spoločnosti a jej partnerov. Hlavnou náplňou bolo vybudovať do vtedy neexistujúce marketingové oddelenie. Bol som autor vysoko rozpočtového projektu na získanie dotácie z operačného programu EÚ.

Členstvá v organizáciách
1997 - 2002
DETSKÁ ORGANIZÁCIA FÉNIX KOŠICE
inštruktor, dobrovoľná voľnočasová aktivita

Detská organizácia bola občianskym združením pracujúcim na základe zákona č.83 z roku 1990 Zb. Cieľom organizácie bolo pripraviť a realizovať aktivity pre deti a mládež v čase mimo vyučovania a počas prázdnin, a to vo všetkých sférach výchovy. Zároveň v spolupráci so školami a inými subjektami pozitívne formovať deti a mládež v čase počas vyučovania. Hlavnými formami práce boli výlety, tábory, klubové stretnutia, kultúrne podujatia, športové podujatia a školenia.

2002
DETSKÁ ORGANIZÁCIA FRIGO
inštruktor, dobrovoľná voľnočasová aktivita

Detská organizácia je občianskym združením pracujúcim na základe zákona č.83 z roku 1990 Zb. Cieľom organizácie je pripraviť a realizovať aktivity pre deti a mládež v čase mimo vyučovania a počas prázdnin, a to vo všetkých sférach výchovy. Zároveň v spolupráci so školami a inými subjektami pozitívne formovať deti a mládež v čase počas vyučovania. Hlavnými formami práce sú výlety, tábory, klubové stretnutia, kultúrne podujatia, športové podujatia a školenia.

1998 - 2008
MENSA SLOVENSKO
člen, dobrovoľná voľnočasová aktivita

Mensa je medzinárodná spoločnosť založená v roku 1946 v Oxforde. Podmienkou pre členstvo v tejto organizácii je výsledok v teste inteligencie, ktorý je schválený dozorcom Mensy International, medzi hornými dvoma percentami celkovej populácie, na Slovensku je to IQ nad 130. Organizácia v stovke krajín sveta združujú vyše 100 tisíc členov.

2001 - 2002
DETSKÝ DOMOV KOŠICKÁ NOVÁ VES
vychovávateľ, civilná služba

Detský domov je ústav na výchovu detí bez rodičov. Hlavnou úlohou domova je suplovanie rodičovských povinností zo snahou adaptovať chovancov do tradičných rodín. Poskytnúť im dočasnú starostlivosť a základné finančné zázemie.

Napísali o mne
Rýchle kontakty

V prípade, ak máte akékoľvek otázky, neváhajte ma kontaktovať telefonicky v čase od 830 do 1700 každý pracovný deň, alebo kedykoľvek formou emailu.

 • Mobil +421 948 158 449
 • Email info@murple.sk
 • Messenger m.me/murplesk
Moje kancelárie

Ak máte záujem o stretnutie, je nevyhnutné dohodnúť si termín. Vzhľadom na pracovnú vyťaženosť som často v kancelárií nedostupný.

 • Košice, SK Južná trieda 48A
 • Bratislava, SK Vajnorská 100/B
 • Hamburg, DE Holstenstraße 214
Kontaktný formulár