pondelok, 24. apríla 2023

Ako efektívne využívať neuromarketing v praxi?

Zdieľajte stránku

Ak hľadáte cestu k lepšej účinnosti reklamy a promotion vašej firmy, povieme vám viac o neuromarketingu. Ten skúma, ako dokážu emócie ovplyvniť rozhodovanie a ako ich môžeme využiť v marketingu. Práve emócie sú totiž kľúčovým faktorom pôsobiacim na nákupné správanie zákazníkov.

Čo to neuromarketing teda je?

Dalo by sa povedať, že neuromarketing predstavuje určitý vedecký prístup k marketingu. Využíva poznatky neurovedy a psychológie a spolu s nimi sa snaží skúmať a zisťovať, ako emócie vplývajú na nákupné rozhodovanie, no a predovšetkým, ako tento fakt efektívne využiť v marketingovej stratégii firmy. Aplikácia neuromarketingu v praxi môže vyzerať rôzne. Dôležité však je, že prináša jednoznačne mimoriadne výsledky.

V neuromarketingu sa často hovorí o dvoch centrách v našom mozgu. Jedno je zodpovedné za racionálne rozhodnutia a druhé za emócie. Okrem toho disponujeme ešte ďalšou časťou mozgu, hypotalamom, ktorý je pozostatkom evolučnej histórie a reprezentuje najmä spúšťač rozhodnutí. Zároveň však zohľadňuje aj výstupy z ostatných dvoch častí mozgu. Hypotalamus sa vyvíja ako prvý, zatiaľ čo ďalšie dve spomínané časti sa nám vytvárajú až do 24. roka života. Všetky tieto časti mozgu sú však spolu navzájom poprepájané, preto sa dá povedať, že naše rozhodnutia sú ovplyvňované nielen racionálnymi úvahami, ale aj emóciami.

Využívanie emócií v reklame a marketingu je preto kľúčové, nakoľko vie efektívne ovplyvniť rozhodovanie a konanie.

Ako neuromarketing využíva emócie?

Dobrým príkladom pre nás môže byť reklamná kampaň značky Nike s názvom „Just Do It“. Kampaň totiž nie je zameraná primárne čisto len na predaj produktu. Snaží sa v prvom rade efektívne oslovovať emócie zákazníka a vzbudiť pocit „odvahy a sily“. Ukázať človeku, že ak si dokáže stanoviť jasné ciele a nájsť silu na ich realizáciu, dosiahne úspech v akejkoľvek oblasti života. Výsledkom v praxi je, že Nike predáva pocit, kedy s kúpou Nike produktu sa človek stane lepšou verziou samého seba.

Na druhej strane, reklama, ktorá sa zameriava len na samotný produkt, bez akéhokoľvek dôrazu na emócie zákazníka, prináša jednoznačne menej motivácie ku kúpe. Zákazník si v predajni produkt možno všimne, no k dispozícii má len jednoduchý opis, ktorý ho ku kúpe produktu nemusí motivovať dostatočne. Marketingová kampaň, ktorá využíva neuromarketing a pracuje s emóciami a vnímaním zákazníka, však dokáže vytvoriť efektívne výstupy využiteľné v praxi a motivujúce ku kúpe.

Rovnako je z pohľadu neuromarketingu neefektívne používať v kampaniach prvok „strachu“. Uviesť sa dá príklad zastrašovania zdravotnými problémami, ktoré by sa údajne mohli vyvinúť pri nepoužívaní určitej značky obuvi ap. Rozhodne to nepredstavuje vhodný spôsob, ako motivovať zákazníka ku kúpe.

Jednoznačne mimoriadne výsledky

V praxi používa neuromarketing rôzne metódy a spôsoby na zisťovanie účinku rozmanitých marketingových podnetov na vnemy ľudí na ich emócie. Môže ísť napríklad o meranie tepu, srdcovej frekvencie, EEG alebo magnetického poľa. Na základe podobných výsledkov sa dá potom ďalej pracovať s produktmi, dizajnom, reklamou ap.

Ak sa teda neuromarketing používa správne, dokáže byť v praxi jednoznačne mimoriadne efektívny. Pokiaľ sa takto podarí firme zaujať potenciálnych zákazníkov a vzbudiť v nich patričné emócie, zvyšuje sa pravdepodobnosť, že sa pre produkt alebo službu rozhodnú. Preto by sme sa pri tvorbe reklamy a marketingu mali definitívne snažiť využívať potenciál emócií!

Páčil sa vám tento článok? Chceli by ste prvky neuromarketingu do svojich marketingových kampaní zakomponovať aj vy? Na to sme tu my, aby sme vám s tým pomohli! Rozhodne to neodkladajte a kontaktujte nás.

Ako-efektívne-využívať-neuromarketing-v-praxi
Ďalšie projekty a služby
Na vašom Google Workspace vytvoríme, nastavíme a zladíme všetky procesy. Následne vás zaškolíme.
Čítajte viac
Naučíme vás efektívne pracovať s firemnou databázou a segmentáciou trhu v B2B sfére.
Čítajte viac
Kontaktujte nás ešte dnes
Igor Schwarcz
Igor Schwarcz
obchodný a marketingový stratég
Zobraziť profil
Profilová fotografia - Drahoš Menčík
Drahoslav Menčík
obchodný riaditeľ
Zobraziť profil
Copyright © 2003 – 2023
Rýchly návrat na úvod